University Research Center

CENTRAL PHILIPPINE UNIVERSITY

UNIVERSITY RESEARCH CENTER

Mga kontemporaryong maikling kwentong hiligaynon: Pagsasalin at pagsusuri (Isang kontribusyon sa pagbuo ng awtentikong kanon ng pambansang panitikan)

  • by Maria Melinda A. Cabiling (completed April 2002)

Leave a Comment